Polityka prywatności / Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies

Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, jakie zgodzą się Państwo nam udostępnić podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz wykorzystywania przez nią plików cookies.

 1. Administrator danych danych osobowych:
  1. Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-136) przy ul. Olchowej 1, wpisany do KRS pod numerem 00000903818, NIP: 6691311816, e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08;
 2. Dane kontaktowe:
  1. Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie: 75-136 Koszalin, ul. Olchowa 1, e-mail: info@kospel.pl, tel. 94 346 38 08;
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: rozporządzeniem) oraz innymi właściwymi przepisami krajowymi w tym zakresie.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci: imienia (imion) nazwiska, miejsca zamieszkania, ewentualnie miejsca wykonania umowy, numeru telefonu, adresu e-mail.
 5. Tym samym podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Państwa zgoda;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Państwo możecie być stroną lub podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. Cele przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przedstawieniem Państwu, w oparciu o uzyskane dane i informacje, oferty sprzedaży produktu Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, a w razie jej akceptacji, sprzedaży na Państwa rzecz wybranego produktu i jego instalacji we wskazanym przez Państwa miejscu.
 7. Jednocześnie Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie informuje, że prowadzi kampanię reklamową w Google oraz na Facebooku. Osoby zainteresowane oferowanymi produktami, mogą wejść na stronę https://pompycieplakospel.pl, gdzie umieszczony jest formularz kontaktowy. Po jego wypełnieniu (a w konsekwencji przekazaniu danych osobowych) i wysłaniu, Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Uzyskane od Państwa dane osobowe, dodatkowe informacje zostaną przekazane firmie instalatorskiej w celu doboru dla Państwa odpowiedniego produktu oraz przygotowania dedykowanej dla Państwa indywidualnej oferty handlowej. Ostatecznie, instalator przygotuje i prześle do Państwa plik ofertowy, który w razie akceptacji, będzie stanowił podstawę sprzedaży Państwu uzgodnionego przez strony produktu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem, załatwieniem Państwa reklamacji, udzieleniem odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości dotyczące sprzedanego produktu, świadczonych usług.
 9. Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 5, lub przez okres wynikający z przepisów prawa lub postanowień łączącej strony umowy, w szczególności do czasu wygaśnięcia wszelkich praw stron wynikających z łączącego je stosunku prawnego, przedawnienia stosownych roszczeń. Bez względu na powyższe, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Prawo do jej cofnięcia mają Państwo w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Komu dane osobowe mogą być przekazywane: Państwa dane osobowe mogą być przekazywane firmą instalatorskim w celu dokonania wyboru dla Państwa odpowiedniego produktu oraz przygotowania oferty sprzedażowej, a następnie wykonania stosownej umowy. Przedmiotowe dane będą przekazywane firmom instalatorskim, prowadzącym działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski.Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane firmom przewozowym (kurierskim) celem dostawy Państwu stosownego produktu.
 11. Państwa uprawnienia: przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4), żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 12. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich, organizacji międzynarodowych: Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 13. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych: Państwa dane nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 14. Skarga: przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 22, 00-193 Warszawa.
 15. Dobrowolność podania danych osobowych: podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do przygotowania dla Państwa oferty produktowej i w zakresie montażu produktu oraz zawarcia stosownej umowy. W konsekwencji, niepodanie danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości przygotowania dla Państwa stosownych ofert i zawarcia umowy.

Zasady wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej https://pompycieplakospel.pl

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa urządzeniu (np. tablecie, telefonie, komputerze, itd.), w których są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez Państwo strony internetowe;
 2. Strona https://pompycieplakospel.pl korzysta z następujących plików cookies:
  1. niezbędne pliki cookies – pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej https://pompycieplakospel.pl, służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem). Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby za pośrednictwem strony www. mogły być świadczone usługi, o które Państwo prosili;
  2. funkcjonalne pliki cookies – pliki te służą do zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji dotyczących prywatności, wypełnienia udostępnionych formularzy, zapamiętania ustawień strony internetowej;
  3. analityczne pliki cookies – pozostałe pliki cookies które są wykorzystywane jednie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Te pliki cookies pomagają ulepszać i mierzyć wydajność strony www. przez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niego Państwo korzystasz.
 3. Strona internetowa https://pompycieplakospel.pl korzysta z ciasteczek (po uzyskania Państwa zgody), które przesyłane są do używanej do państwa przeglądarki i tam zapisywane. W konsekwencji, w razie kolejnych odwiedzin strony Kospel Spółka z o.o., przeglądarka, z której Państwo korzystacie, prześle do strony internetowej Kospel Spółka z o.o. informacje o przechowywanych ciasteczkach;
  Strona internetowa https://pompycieplakospel.pl wykorzystuje pliki cookies do celów:

  1. analitycznych;
  2. reklamowych i marketingowych.
 4. Dzięki tym plikom Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie w stanie ocenić zainteresowanie jego stroną, stale ją udoskonalać oraz lepiej poznać Państwa oczekiwania i preferencje;
 5. Wykorzystywane przez Kospel Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie pliki nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu ani w oprogramowaniu w nim zainstalowanym;
 6. Pliki cookies mogą Państwo wyłączyć, można też zmienić ich ustawienia. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Sposób dokonania zmian w zakresie plików cookies zależy od rodzaju używanych przez Państwa przeglądarek. I tak przykładowo:
  1. Internet Explorer – Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję;
  2. Mozilla Firefox – Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję;
  3. Google Chrome – Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję;
  4. Safari – Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 7. Pliki cookies, podobnie jak w przypadku Państwa danych osobowych, będą wykorzystywane i przetwarzane tylko i wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.