Obejrzyj video i sprawdź,
jak możesz otrzymać dofinansowanie.

Program „Czyste powietrze”

To Program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest wymiana starych, „trujących” źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Dotacja na pompę ciepła HPM2 może wynosić do 19 400 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 28 100 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 35 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Od 2023 roku podwyższone zostały progi dochodowe beneficjentów. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosły odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja to innymi słowy redukowanie zapotrzebowania energetycznego. Czynności takie jak ocieplenie budynku, wymiana instalacji na nowoczesne i uszczelnienie okien i drzwi mają na celu zatrzymanie ciepła w domu. Dom poddany termoizolacji jest bardziej komfortowy, bezpieczny i energooszczędny, a także przyjaźniejszy dla środowiska.

Jeśli przeprowadziłeś w swoim domu działania termomodernizacyjne (ocieplenie budynku, wymiana okien) lub zakupiłeś na przykład pompę ciepła, możesz skorzystać z preferencji podatkowej w postaci tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie tych wydatków od dochodów.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, w których dokonano modernizacji. Inwestycja musi zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z termomodernizacją.

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu to 53 000 zł. Ulga termomodernizacyjna przysługuje nawet z dotacją w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Program „Moje ciepło”

Program ten polega na wsparciu zakupu i montażu nowych pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Finansowaniu podlega zakup i montaż pomp gruntowych, typu powietrze/powietrze oraz typu powietrze/woda.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom bądź współwłaścicielom nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dofinansowanie polega na dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest m.in. od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła.

Zainteresowany? Napisz do Nas!

Wypełnij formularz poniżej, a nasi doświadczeni doradcy techniczni skontaktują się z Tobą!
Dobierzemy i wycenimy rozwiązanie dla Twojego domu

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kospel spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Olchowej 1, wpisany do KRS pod numerem KRS 0000903818, NIP: 6691311816, e-mail: doradcy@kospel.pl, tel. 94 346 38 08.

Celem zbierania danych jest realizacja usługi eksperckiej – fachowej i rzetelnej informacji o naszych produktach.

Państwa dane osobowe - stosownie do treści art.6 ust.1 lit. a) ww. Rozporządzenia - przetwarzane będą na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Prawo do jej cofnięcia mają Państwo w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi przez eksperta na temat naszych produktów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.